Henrik Carlsson's Blog

Jaså, du gillar värnplikt? – En vanlig $vensson.

http://metrobloggen.se/mattiassvensson/jasa-du-gillar-varnplikt/

”De ska kallas Daesh, inte Islamiska Staten” – Opinion | SVT.se.

http://www.svt.se/opinion/gor-som-frankrike-skrota-islamiska-staten

Expandera din iPad med hårdvarukontrollers för att styra musik-appar. Otroligt häftigt!

http://vimeo.com/108885687

Det är sällan som jag bokstavligen ”laughs out loud” när jag läser nåt på nätet. Den här gången gjorde jag det.

http://www.smosh.com/smosh-pit/articles/pinterest-page-attributes-hitler-quotes-taylor-swift

Swedish hacker finds ‘serious’ vulnerability in OS X Yosemite | Macworld.

http://www.macworld.com/article/2841965/swedish-hacker-finds-serious-vulnerability-in-os-x-yosemite.html?utm_content=buffercad28&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Court rules cops can demand fingerprints, not passcodes, to unlock smartphones | Macworld.

http://www.macworld.com/article/2842018/court-rules-cops-can-demand-fingerprints-not-passcodes-to-unlock-smartphones.html?utm_content=buffer756f5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

El Salvadores abortlagar är vansinniga! Hur kan det ha blivit så? Rätt gissat, religion.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/fick-missfall-domdes-till-30-ars-fangelse

Nog nu, med sexism från män och pojkar | Aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article19781365.ab

Tim Cook kommer ut som homosexuell.

http://mobile.businessweek.com/articles/2014-10-30/tim-cook-im-proud-to-be-gay

Frågesportsbuzzer – Ett enkelt Arduino-projekt | Happy Hacking.

http://happyhacking.se/2014/10/fragesportsbuzzer-ett-enkelt-arduino-projekt/