Henrik Carlsson's Blog

Tåg som lätt spårar ur – DN.SE

I Linderborgs retoriska älsklingsfigur kletas Utøyaterroristen åter ihop med svensk mainstreampolitik. ”Ingen i den demokratiska borgerligheten vill ta ansvar för delarna i det (med Breivik) gemensamma tankegodset”, skriver hon i en sällsamt osmaklig formulering.
Så går hon över i en lång apologi för den svenska våldsvänstern och hävdar att ”antifascismen (…) kämpar för demokrati och alla människors lika värde”. Säg det till de politiker, debattörer och andra misshagliga som jagats, terroriserats och sparkats ner av företrädare för organisationer som Afa och Revolutionära fronten: ”Ledsen för dina frakturer, men man kan inte göra en demokratiomelett utan att krossa några knäskålar”.

Varför demonstrerar inte liberaler? En motfråga kan vara på plats: Varför skulle de demonstrera med människor som hotar dem eller kallar dem Breivik?

Erik Helmerson, Tåg som lätt spårar ur – DN.SE

Erik Helmerson tar idag i DN upp samma sak som jag gjorde i natt, fast ur en mera allmängiltig synvinkel. Tack Erik för att du är en av de kloka rösterna i offentlig debatt.

Därför vill jag inte delta i en antirasistdemonstration under röda fanor

Idag läste jag en text som gjorde mig upprörd. Dels över texten i sig, dels över att många delar den i sociala medier och verkar tycka att den är vettig.

Lyssna, liberaler. Erkänn bara som det är. Ni vill inte engagera er i antirasismen, punkt. Kom då inte och gnäll som att ni vill vara en del av den men bara på era egna villkor. Att ni är mer bekymrade över röda fanor än beväpnade nazister säger en hel del om er. Att ni ställer krav om andra människors engagemang i en manifestation för allas lika värde säger även det en hel del om er. Människor har blivit attackerade och ni snackar om fanor.

Nabila Abdul Fattah: Var är liberalerna när vi andra demonstrerar?

Nabila Abdul Fattah är alltså arg för att liberaler inte engagerar sig mot rasism. Hon anklagar oss för att vara ointresserade vilket gör mig rent ut sagt förbannad.

Vi kan börja så här: liberalismens grund är att alla människor är individer av lika värde. Kollektiva indelningar av människor kan alltid delas in i sin minsta beståndsdel individer och det är individerna som har rättigheter. Dessa rättigheter är de samma alldeles oavsett om individen i fråga har snopp eller snippa, ljust eller mörkt hår, är lång eller kort, gillar hårdrock eller jazz etc. Detta i sig gör att liberalism per definition är motsatsen till den kollektivistiska indelning av människor som är rasism.1

Men det är inte det jag tänkte skriva om nu. Det finns andra som skriver mera och bättre än jag om liberalismens filosofiska grunder. Jag tänkte istället skriva om mig själv och varför jag i en mycket specifik situation valde att inte delta i en demonstration mot rasism.

I slutet av förra året så så var nazistattacken mot demonstrationen i Kärrtorp på allas läppar.2 Som svar på detta så arrangerades stöddemonstrationer i stora delar av landet. En sådan demonstration gick av stapeln i Falun. Jag kände inte till att den skulle bli av då men jag var på stan i julhandelsärenden och såg demonstranterna på Stora Torget samlas. Min spontana tanke var att det var något bra och fint och att jag egentligen borde delta. Denna tanke blev något försvagad när jag såg att folksamlingen stod under röda fanor. Jag var ändå nyfiken och glad över människors engagemang så jag valde att gå lite närmare för att höra vad som sades.

Jag minns inte de exakta orden men kontentan var att rasism och nazism frodas i Sverige nu. Detta berodde enligt talaren på att Sverige håller på att slitas sönder av inre stridigheter för att borgarna har försämrat för allt och alla och att deras girighet suger ut folket. Folket i sin tur gör då uppror mot detta på olika sätt, ibland genom att bli högerextremister.

Det är alltså, så vitt jag kan tolka talaren, i själva verket ”borgarna” som är den underliggande orsaken till att rasismen och nynazismen frodas i Sverige, anno 2013 och 2014. Som liberal är jag en av dessa ”onda borgare”. Följaktligen borde jag, enligt talaren, vara en av de skyldiga till extremhögerns frammarsch. Den sortens anklagelser gör mig förbannad.

Så nej, Nabila, jag är inte rädd för några fanor. Jag är rädd för vad fanorna symboliserar, vad de som står under dem uttrycker och jag är arg på grund av de anklagelser som indirekt, och ibland direkt, riktas mot alla som inte röstar vänster.

Det är möjligt att jag är helt ensam om att uppleva antirasistdemonstrationer och -manifestationer arrangerade av vänstern på detta sätt. Jag vet ingenting om andras känslor. Jag vet bara att det är så här jag känner. Jag känner mig förtalad och allt annat än välkommen. Jag känner att vänsterns perverterade självbild som det enda Goda politiska alternativet gör att alla vi andra per automatik blir Onda och det är en roll som jag inte vill spela.

Så snälla, Nabila, förklara för mig varför jag ska delta i en manifestation där den allmänna uppfattningen verkar vara att jag är en av orsakerna till det vi manifesterar emot.


  1. Det innebär också att alla verkligen liberaler förespråkar fri invandring. 
  2. Bilden av nynazister som attackerade barnfamiljer visade sig senare kanske inte vara helt sann då Linje 17 som genomförde demonstrationen visade sig ha kopplingar till den autonoma vänstern som delvis ägnar sig frihet åt att med våld bekämpa nazister och rasister. OBS: Oavsett vilka som deltog i demonstrationen så var det helt fel av högerextremister att attackera den. 

Hypercritical: The Road to Geekdom

Geekdom is not a club; it’s a destination, open to anyone who wants to put in the time and effort to travel there. And if someone lacks the opportunity to get there, we geeks should help in any way we can. Take a new friend to a meetup or convention. Donate your old games, movies, comics, and toys. Be welcoming. Sharing your enthusiasm is part of being a geek.1

This is such a great post by John Siracusa. Geekdom should be inclusive and it’s up to us geeks/nerds to make and keep it that way. Nobody should ever feel like they can’t be a ”true” geek because they arrived late to something.

Daring Fireball: Lightning, the Epitome of Apple

A few days ago Gruber wrote a great post about the Lightning connector and how it epitomizes what makes Apple Apple.

To the company’s fans, it provides elegance and convenience — it’s just so much nicer than micro-USB. To the company’s detractors, it exists to sell $29 proprietary adapters and to further enable Apple’s fetish for device thinness. Neither side is wrong.1

I’m taking back my data!

Yesterday I wrote a post (in Swedish) about how recent development i Sweden regarding privacy, government control and our control of the government worries me. Since it’s written about Swedish politics, from a Swedes perspective, I didn’t feel like it was appropriate to write in english. This post, however, feels much more internationally appropriate.

The problem of government surveillance is real, very real. However, since I’m not an anarchist, I do think we should have a strong (but preferably small) government and law enforcement agencies but it is very important to make sure they don’t circumvent our privacy more than necessary to uphold the liberal democracy (which is what I think we are seeing tendencies toward in Sweden at the moment).

That is not the problem I’m going to address in this post. Here I’m going to whine and worry about the surveillance of us done by corporations. It’s truly frightening how much the big computing corporations know about us. To me, especially the corporations that purposefully mines us for our personal information to sell us ads (hello Google, Facebook, Twitter etc.) scares me.1

I am not anti corporations2 and I’m not a Free Software advocate. I find great value in Open Source code but I don’t think closed source is inherently evil or that corporations can’t be trusted. Therefore I’m not interested in substituting everything in my computer life for open source alternatives (as suggested by this site) at least not as long as I think there are other values in software that are currently closed source that I don’t find in the open source world.

Hence I will not replace my MacBook Pro or its operating system, my iPhone and iPad or their operating systems, my LG TV, my TomTom GPS or my Kindle. But I will try to make conscious choices to rely less on products where I’m not the customer but merely the product.3

First up Google Search.

A couple of hours ago I started using DuckDuckGo instead of Google for my main web search. To make this fairly easy, I did two things.

  1. I changed ”Fall back search” in Alfred from Google to DuckDuckGo. Something like 40% (I think) of my web searches is done from the Alfred prompt.
  2. I installed the DuckDuckGo Safari extension. This overrides Safari’s default behavior of searching with Google when I type search strings in the address bar and instead searches DuckDuckGo.

These two small changes means I don’t have to change anything about my day to day behavior when searching the web and still feed a whole lot less information into Google.4 There is one small problem, though.

I like searches tailored specifically for me! I’ve tried switching away from Google before but ended up switching back because I couldn’t find things as easily when using DuckDuckGo. Since Google knows so much about my browsing habits, it’s also very good at finding the things I need. So that is the catch 22 here. This time, I’ll try to power through for at least two weeks. If I still miss tailored searches, I guess I have to re-evaluate my decision.

Next up, which will not be tackled today; Dropbox.


  1. I’m sure some people think I’m an ”Apple fanboy”, an ”iSheep” or ”Steve’s whipping boy” or whatever for not fearing Apple. I don’t think it has something to do with bias in any way. It’s just that Apple has a business model that I feel safe in. They sell me expensive gadgets, I give them money. It’s a simple transaction where I never put myself up for sale. 
  2. Quite the opposite in fact, since I’m more or less a classical liberal. 
  3. Yes, I know some people think that is a very inaccurate and populistic description of ad financed services, but I like it. Sure, nothing is that black or white in the real world, but I do think that description gives a good picture of what the root problem with ad financed things are. 
  4. I want to make it very clear, I do not hate Google. I love so many of Googles services, but I don’t like the notion of being tracked.