Henrik Carlsson's Blog

@odd Håller med. Och sen är det väl där den stora ideologiska trätofrågan är, alltså hur vi bekämpar fattigdom.

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: