Henrik Carlsson's Blog

All things me.

api-poster posted this note on 03 aug 19

Den som förespråkar liberal frihet förväntas ofta visa att detta resulterar i att människor väljer klokt och resultatet blir gott. Men människor måste också vara fria att fatta svåra beslut och ta risker.

Mattias Svensson: Friheten är allt annat än enkel – DN.SE