Henrik Carlsson's Blog

Religiös extremism, patriarkala strukturer och hederskultur ska inte bekämpas som vore de uttryck för mångkultur eller bristande anpassning till Sverige. De ska bekämpas eftersom de är ett hot mot universella värden och ett fungerande demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Andreas Johansson Heinö: Mångkultur utan identitetspolitik, så ser det liberala svaret ut – DN.SE

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: