Henrik Carlsson's Blog

All things me.

posted this note on

Kära Örebroare,

Idag är det inte Halloween.