Henrik Carlsson's Blog

All things me.

api-poster posted this on 31 dec 19

❤️ 2010-talet var ett bättre årtionde än vad du tror

Viktigt perspektiv. Vi ser så mycket negativt men på det stora hela går väldigt mycket i rätt riktning.

Replies and comments