Henrik Carlsson's Blog

Jag tänker inte kasta några stenar, av förklarliga skäl. Vad jag istället skulle vilja belysa är att dylikt inte skulle hända om vi ägnade lite mer tid åt att prata om kommunismens illdåd. Om vi slutade låtsas att det är ”en fin idé även om det inte alltid fungerar i praktiken”

Glorifieringen av kommunism

Posted by api-poster on

with permalink

❤️ A feed for my microcast |

Posted by api-poster on

with permalink

Nice to see so many people1 also having fond memories of Gowalla. To me it had something that so many other social networks don’t. It had personality and it was fun to use, as opposed to simply addicting to use.

Posted by Henrik on

with permalink