Henrik Carlsson's Blog

All things me.

posted this on

Så Wirecutter rekommenderar bra AV-receivers från $400. Ljud & Bild tycker att det krävs minst 12000 SEK, för då händer det ”något magiskt”…