Henrik Carlsson's Blog

All things me.

posted this on

Jag håller med Hanna Wagenius till 100%. – Högre straff löser inga brott