Henrik Carlsson's Blog

”Reepalu vill stoppa svinet Claes-Henrik. Men vem är det egentligen han sätter krokben för? ” – Majken & Reepalu https://www.youtube.com/watch?v=aUQJrOBJasQ

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: