Henrik Carlsson's Blog

Det är så obehagligt att vi på allvar har nazister som marscherar runt om i västvärlden. Hur ska vi hantera det här? Vad gör vi?

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: