Henrik Carlsson's Blog

”Jag hoppas att riksdagens liberaler, i vilka partier de nu återfinns, bemöter idén med det förakt den förtjänar.” https://www.svd.se/farval-till-moderaterna

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: