Henrik Carlsson's Blog

Förslag: Obligatorisk kameraövervakning i alla människors hem. Sen kan polisen använda det som filmats när de utreder brott. Bra va?

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: