Henrik Carlsson's Blog

Här trodde jag aldrig att jag skulle stå. Bilen full av säckar med betong och näven full med skruv och bult i lösvikt.

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: