Henrik Carlsson's Blog

Åtta mantimmar och 175, bokstavligen 175, skruvar senare står förrådet på tomten! Nu har jag ont i hela kroppen.

Åtta mantimmar och 175, bokstavligen 175, skruvar senare står förrådet på tomten! Nu har jag ont i hela kroppen.

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: