Henrik Carlsson's Blog

Ett byte till Android känns alltid som mest aktuellt när jag ska återskapa en nyinköpt iPhone från en tidigare telefons säkerhetskopia.

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: