Henrik Carlsson's Blog

Vi har köpt en ny bil! :)

Fil 2016-08-01 12 06 01

(Also on Instagram.)

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: