Henrik Carlsson's Blog

Är det nån som känner till nåt problem med strlen i PHP och ”svenska” tecken? (å, ä, ö etc.) Verkar räkna fel.

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: