Henrik Carlsson's Blog

En annan fördel med det nya systemet, som verkar funka, är att det nu är lättade för bloggen att hålla ordning på adresserna till tweet-versionerna av olika mikrobloggposter vilket i sin tur underlättar för ”backfeed” av kommentarer.

Posted by Henrik on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: