Henrik Carlsson's Blog

All things me.

Tänd en bil och låt den brinna?

api-poster posted this on 21 nov 14

“Men jag kanske måste tända eld på en bil för att det budskapet ska bli tydligt.”

http://www.lottalexen.se/asikt/tand-en-bil-och-lat-den-brinna/