Henrik Carlsson's Blog

Tänd en bil och låt den brinna?

“Men jag kanske måste tända eld på en bil för att det budskapet ska bli tydligt.”

http://www.lottalexen.se/asikt/tand-en-bil-och-lat-den-brinna/

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: