Henrik Carlsson's Blog

Tåg som lätt spårar ur – DN.SE

I Linderborgs retoriska älsklingsfigur kletas Utøyaterroristen åter ihop med svensk mainstreampolitik. ”Ingen i den demokratiska borgerligheten vill ta ansvar för delarna i det (med Breivik) gemensamma tankegodset”, skriver hon i en sällsamt osmaklig formulering.
Så går hon över i en lång apologi för den svenska våldsvänstern och hävdar att ”antifascismen (…) kämpar för demokrati och alla människors lika värde”. Säg det till de politiker, debattörer och andra misshagliga som jagats, terroriserats och sparkats ner av företrädare för organisationer som Afa och Revolutionära fronten: ”Ledsen för dina frakturer, men man kan inte göra en demokratiomelett utan att krossa några knäskålar”.

Varför demonstrerar inte liberaler? En motfråga kan vara på plats: Varför skulle de demonstrera med människor som hotar dem eller kallar dem Breivik?

Erik Helmerson, Tåg som lätt spårar ur – DN.SE

Erik Helmerson tar idag i DN upp samma sak som jag gjorde i natt, fast ur en mera allmängiltig synvinkel. Tack Erik för att du är en av de kloka rösterna i offentlig debatt.

Posted by api-poster on

with permalink

Want to comment?

You can do so in a couple of ways:

Vill du kommentera?

Det kan du göra på ett par olika sätt: