I like the idea behind the indieweb but the number of wiki articles to read and things to do makes it seem really daunting to get into.

Eftersom Twitter är ett dåligt medium för längre diskussioner så tänkte jag använda den här bloggposten till att skriva ett inlägg i en twitterdiskussion.

Nyligen länkade jag till en ledarartikel på dt.se angående ”tvillingupproret” och kommenterade att jag tyckte att det var Rimlig kritik av tvillingupproret.

Jag fick mothugg på Twitter från Käthe Nilsson (@kathes):

@synvila nej det räcker inte eftersom det behövs två hemma vid tvillingar.

https://twitter.com/kathes/status/625666057068498946

På detta svarade jag genom att fråga, Hur funkar det i länder där det inte finns så generösa föräldraförsäkringar?

och fick två tweets till svar/som motargument:

@synvila det går alltid att hitta andra barn i andra länder som har det sämre.

https://twitter.com/kathes/status/625679495723397120

@synvila varför ska det vara skillnad på enlingar och flerlingar i samma land?

https://twitter.com/kathes/status/625679697767190529

Att säga att man aldrig ska gnälla så länge någon annan har det sämre är ett dåligt argument, det håller jag med om. Men det är inte det jag vill säga med min fråga om andra länder. Min poäng var att ifrågasätta påståendet att antalet föräldradagar (480 + 180) inte räcker, att det behövs två hemma för att ta hand om tvillingar. Detta är uppenbarligen inte sant eftersom det redan idag fungerar med tvillingar utan dubbla antalet föräldradagar (i så väl Sverige som andra länder).

Angående att göra skillnad på ”enlingar” och ”flerlingar” så är det snarare ett ökat antal föräldradagar vid tvillingar (eller fler) som gör att det görs skillnad. 480 dagar är 480 dagar, alldeles oavsett hur många barn som föräldern är hemma med, eller hur? Så eftersom tvillingföräldrar potentiellt är hemma mera med sina barn så får alltså dessa barn fler dagar med förälder hemma än vad ”enlingar” får.

Om tvillingupproret menar att det för millimeterrättvisans skull krävs att varje barn får exakt samma uppmärksamhet räknat i minuter – att 480 dagar hemma med två barn i praktiken innebär 240 dagar per barn – så kan det bli ett problem att ha en förälder hemma med fler än ett barn i jämförelse med en förälder och ett barn. Men även om ”tvillingdagarna” skulle utökas till 480 + 480 så skulle man ha problem eftersom olika familjer hanterar sin föräldraledighet på olika sätt och dessutom kan samma familj hantera det olika vid olika barn beroende på olika livssituation. Att försöka hitta någon exakt rättvisa här går inte.

Dessutom så drabbar denna ”orättvisa” i så fall nästan alla barn som inte är äldst i en familj eftersom äldre syskon som går på förskola får sin förskoletid kortad när en förälder är föräldraledig med ett syskon. Är detta också en orättvisa av stora mått?

Att staten bekostar att man är hemma med sina barn är ingen mänsklig rättighet. Det är en otrolig ynnest och ett privilegium som delvis bekostas av de som inte har några barn. Vi som kan få del av det privilegiet bör vara glada. Att då börja ropa om ”diskriminering” gör att man framstår som bortskämd tycker jag och det är det som gör att jag irriterar mig på tvillingupproret.

Nilay Patel might be asshat of the week. – Adactio: Journal—On The Verge. https://adactio.com/journal/9312

EDIT As pointed out to me by Jeremy Keith on Twitter calling Patel an asshat was uncalled for. I do believe his article (Patel’s that is, not Keith’s) deserve harsh criticism for being such a backwards take on the problems with the mobile web, but the insults should have been thrown at the article, not Patel himself.

My apologies to Nilay Patel.

I’m crossing my fingers and hope that we are seeing the beginning of a backlash against the state of web advertising.

14 grader, ösregn och åska. Sommaren 2015 fortsätter att leverera. Tack Netflix för att ni räddar semestern.

Iris is asleep, post-dinner cleanup is done and me and Linn can now just sit down and enjoy a movie together. Nice!

I just rewatched the last episode of season 2 of ”Orange is the New Black” in preparation for bingeing season 3. Man, this is a great show!