Henrik Carlsson's Blog

Okay, let’s give this a try then!

Posted by api-poster on

with permalink

Den som förespråkar liberal frihet förväntas ofta visa att detta resulterar i att människor väljer klokt och resultatet blir gott. Men människor måste också vara fria att fatta svåra beslut och ta risker.

Mattias Svensson: Friheten är allt annat än enkel – DN.SE

Posted by api-poster on

with permalink