Henrik Carlsson's Blog

Religiös extremism, patriarkala strukturer och hederskultur ska inte bekämpas som vore de uttryck för mångkultur eller bristande anpassning till Sverige. De ska bekämpas eftersom de är ett hot mot universella värden och ett fungerande demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Andreas Johansson Heinö: Mångkultur utan identitetspolitik, så ser det liberala svaret ut – DN.SE

Posted by api-poster on

with permalink

🎞 Watched: True Detective – The Great War and Modern Memory (S3E01)

Season 2 of True Detective was a massive drop in quality compared to season 1 however based on the first episode it seems like season three is a return to form.

Posted by Henrik on

with permalink