Henrik Carlsson's Blog

Det är så obehagligt att vi på allvar har nazister som marscherar runt om i västvärlden. Hur ska vi hantera det här? Vad gör vi?