Henrik Carlsson's Blog

Så här ser min whitebord ut efter dagens undervisning. Det var knappast det här mitt mattehatande tonårsjag föreställde sig att jag skulle hålla på med när jag blev ”vuxen”.

Så här ser min whitebord ut efter dagens undervisning. Det var knappast det här mitt mattehatande tonårsjag föreställde sig att jag skulle hålla på med när jag blev ”vuxen”.

Posted by api-poster on

with permalink

I’m taking back my data!

Yesterday I wrote a post (in Swedish) about how recent development i Sweden regarding privacy, government control and our control of the government worries me. Since it’s written about Swedish politics, from a Swedes perspective, I didn’t feel like it was appropriate to write in english. This post, however, feels much more internationally appropriate.

The problem of government surveillance is real, very real. However, since I’m not an anarchist, I do think we should have a strong (but preferably small) government and law enforcement agencies but it is very important to make sure they don’t circumvent our privacy more than necessary to uphold the liberal democracy (which is what I think we are seeing tendencies toward in Sweden at the moment).

That is not the problem I’m going to address in this post. Here I’m going to whine and worry about the surveillance of us done by corporations. It’s truly frightening how much the big computing corporations know about us. To me, especially the corporations that purposefully mines us for our personal information to sell us ads (hello Google, Facebook, Twitter etc.) scares me.1

I am not anti corporations2 and I’m not a Free Software advocate. I find great value in Open Source code but I don’t think closed source is inherently evil or that corporations can’t be trusted. Therefore I’m not interested in substituting everything in my computer life for open source alternatives (as suggested by this site) at least not as long as I think there are other values in software that are currently closed source that I don’t find in the open source world.

Hence I will not replace my MacBook Pro or its operating system, my iPhone and iPad or their operating systems, my LG TV, my TomTom GPS or my Kindle. But I will try to make conscious choices to rely less on products where I’m not the customer but merely the product.3

First up Google Search.

A couple of hours ago I started using DuckDuckGo instead of Google for my main web search. To make this fairly easy, I did two things.

 1. I changed ”Fall back search” in Alfred from Google to DuckDuckGo. Something like 40% (I think) of my web searches is done from the Alfred prompt.
 2. I installed the DuckDuckGo Safari extension. This overrides Safari’s default behavior of searching with Google when I type search strings in the address bar and instead searches DuckDuckGo.

These two small changes means I don’t have to change anything about my day to day behavior when searching the web and still feed a whole lot less information into Google.4 There is one small problem, though.

I like searches tailored specifically for me! I’ve tried switching away from Google before but ended up switching back because I couldn’t find things as easily when using DuckDuckGo. Since Google knows so much about my browsing habits, it’s also very good at finding the things I need. So that is the catch 22 here. This time, I’ll try to power through for at least two weeks. If I still miss tailored searches, I guess I have to re-evaluate my decision.

Next up, which will not be tackled today; Dropbox.


 1. I’m sure some people think I’m an ”Apple fanboy”, an ”iSheep” or ”Steve’s whipping boy” or whatever for not fearing Apple. I don’t think it has something to do with bias in any way. It’s just that Apple has a business model that I feel safe in. They sell me expensive gadgets, I give them money. It’s a simple transaction where I never put myself up for sale. 
 2. Quite the opposite in fact, since I’m more or less a classical liberal. 
 3. Yes, I know some people think that is a very inaccurate and populistic description of ad financed services, but I like it. Sure, nothing is that black or white in the real world, but I do think that description gives a good picture of what the root problem with ad financed things are. 
 4. I want to make it very clear, I do not hate Google. I love so many of Googles services, but I don’t like the notion of being tracked. 

Posted by api-poster on

En kommentar

with permalink

Jag skräms av utvecklingen

Som titeln säger, jag skräms av utvecklingen. För att vara mera specifik så skräms jag över utvecklingen av hur staten (och andra stater än svenska staten också för den delen) tar sig friheten att övervaka och avlyssna mig mer och mer. På många områden blir vår värld bättre och bättre men när det gäller frihet från statens inblandning så går vi snarare en allt mörkare framtid till mötes.

I förra veckan dök två saker upp på min radar som sammantagna visar på en mycket tragisk utveckling och det allra sorgligaste är att debatten kring båda verkar ha uteblivit. Höger- och vänsterdebattörer i Sverige har så fullt upp att kasta SD-apan på varandra och SD-debattörer har fullt upp med att skrika ”Eurabia” så ingen av oss verkar längre orka bry sig när staten kringskär våra friheter mer och mer. Så vad hände?

 1. Säpo vill ha lättare tillgång till våra mail och telefonkonversationer

 2. Svenska offentlighetsprincipen urholkas

Det ska alltså bli lättare för staten att övervaka oss medborgare samtidigt som vår möjlighet att kontrollera vad staten pysslar med ska minska. ”Who watches the watchmen” blir i allra högsta grad en mer och mer intressant fråga.

När den så kallade FRA-lagen drevs igenom lovades det dyrt och heligt att signalspaningssystemet inte skulle användas för att spana internt i Sverige, oavsett hur gott syftet (brottsbekämpning) kunde anses vara. Denna regel har det tummats mer och mer på allt eftersom tiden gått.

Detta har oroat mig länge men jag har, som så många andra, inte direkt engagerat mig i det men någonstans nu, när staten alltså vill minska vår möjlighet att kontrollera vad den håller på med, så börjar jag bli riktigt rädd. Särskilt rädd blir jag över att motståndet bland riksdagens partier är så litet.

Sedan 2006 har vi i Sverige haft en högerregering som påstår sig ha en delvis liberal inriktning. Ett av regeringspartierna har t.o.m. ordet ”liberalerna” i sitt namn medan ett annat försöker profilera sig som liberala. Visst har det blivit en hel del liberala reformer sedan dess, men bara i vad jag skulle kalla ytliga frågor. Det är förvisso inte oviktigt att staten idag konfiskerar en aningen mindre del av de pengar vi tjänar och i högre grad låter oss själva bestämma vad vi vill spendera dem på men så länge staten kränker vår integritet så blir alla jobbskatteavdrag, momssänkningar, fria skolval etc. helt värdelösa ur en liberal synvinkel. Eller skulle ni säga att samhället i 1984 vore ett gott liberalt samhälle, om ”Big Brother” tog ut en låg skatt?

Samtliga partier i högerregeringen tycker alltså att en inskränkning av offentlighetsprincipen är en bra grej. Det tycker även det största oppositionspartiet. Det gör det så svårt för mig som liberal att veta hur jag ska agera nästa år, när det är riksdagsval. Spelar min röst ens någon roll, om merparten av partierna tänker rösta igenom sådana här lagar? Vänsterpartiet är inte ett alternativ för mig, inte under några omständigheter. Samma sak gäller givetvis även för Sverigedemokraterna. Då återstår bara Miljöpartiet, som så vitt jag förstår ser Stefan Löfven som sitt statsministeralternativ och vips så är vi tillbaka med ett av partierna som vill inskränka offentlighetsprincipen som högsta hönset.

Alternativet som då finns är Piratpartiet, ett parti som jag i mitt ungdomliga oförstånd tyckte var bra inför valet 2006, eftersom jag tyckte att det var bra att få saker gratis, men som jag senare velat distansera mig från mer och mer. Jag har svårt att förlika mig med deras, och många prominenta liberala debattörers, syn på upphovsrätten men frågan är om inte frågan om integriteten måste väga tyngre.

Jag är alltså mycket, mycket kluven inför nästa års olika val.

Något att fundera på

Förslaget om att inskränka offentlighetsprincipen gick alltså igenom. Offentlighetsprincipen är en del av Tryckfrihetsförordningen, en av våra svenska grundlagar.

För att en svensk grundlag skall ändras krävs att två likalydande beslut (vilande och slutligt) fattas av Riksdagen. Mellan de två besluten måste det dessutom ha hållits ett allmänt val. 1

Det borde alltså betyda att den svenska riksdagen begick ett brott mot Sveriges Grundlag?

Posted by Henrik on

En kommentar

with permalink

”Play songs by Warren Zevon”

Yesterday I tried out Siri for a while. (Remember, my old phone was an iPhone 4 so this is the first time I have access to Siri.)

I tried to get her to play me some music by Warren Zevon. Let’s just say it didn’t exactly work as planned.

Siri

Posted by Henrik on

Inga kommentarer

with permalink

Sweatpants guitar hero.

Sweatpants guitar hero.

Posted by api-poster on

with permalink

Idag rullar snökanonerna på Lugnet.

Idag rullar snökanonerna på Lugnet.

Posted by api-poster on

with permalink

I just turned off Touch ID

I just turned off Touch ID. It turned out to be more annoying than helpful.

Posted by Henrik on

with permalink

First day impressions of the iPhone 5S

Yesterday my new iPhone 5S arrived at my doorstep.1 That means that I’ve now owned and used an iPhone 5S little over a full day. I thought it might be fun to write down some first impressions of it. This is not meant to be a comprehensive review. Nor is it meant to answer the question whether you, dear reader, should buy an iPhone 5S. I’ll happily leave those kinds of decisions to you.

Background information for context

iPhones have been my primary phones since the fall of 2008 when I bought an iPhone 3G.2 I used that phone happily for two years until I made the catastrophic mistake of ”upgrading” its OS to iOS 4. That mistake resulted in a super slooooooooooooow phone and pushed me to buying an iPhone 4 instead.3 That iPhone 4 has then been my one and only phone up until yesterday.

Because of the terrible ending of the 3G I’ve been hesitant to upgrade the OS too much on the 4. I waited almost a year to go from iOS 5 to iOS 6 and I decided not to upgrade to iOS 7 at all. Still, the phone has gotten slower and slower, probably because of a mixture of wear and tear on the components and apps that are increasingly resource hungry. Since it’s been a gradual slowdown of the phone I don’t think I realized just how slow it had become, until now.

It’s fast

The iPhone 5S 4 is fast. Really fast. This seems to be a mixture of much faster hardware and the ability for apps in iOS 7 to do data fetching in the background.

I am a bathroom twitter reader. I mean, aren’t we all? Up until yesterday a bathroom twitter session was as following:

Now, the procedure has been shortened:

Same goes for other apps, for example Instagram.6

Even things that I didn’t think was unnaturally slow on the iPhone 4 (things like launching new podcast episodes in Downcast) has been sped up significantly on the 5S.

Touch ID

The value proposition of Touch ID seems fantastic and when it works it really is great. However in my use so far it fails more often then succeeds. (Something like a rate of 60% failure, 40% success.) I’ll likely come back to this in a future blog post.

iOS 7

I think iOS 7 looks great. (Apart from Apples icons, that is.) Since it is not a new OS on the same old phone I don’t feel that almost vertigo-like feeling and frustration that some seems to feel when upgrading their old phones. The whole package, phone plus OS, just feels fresh and interesting.

As mentioned above the ability for apps to fetch data in the background also makes the whole phone feel faster.

That’s just some quick thoughts. I’ll probably write more once I get more familiar with the phone.


 1. Well technically my workplace, since you can’t really get the delivery companies to make deliveries at a convenient time, but that’s a completely different story. 
 2. A.k.a. the second iPhone model. 
 3. A sane person might have considered a different phone manufacturer after such an event. I did not. 
 4. Yes, I will keep using the uppercase S. The lowercase iPhone 5s just looks stupid. 
 5. I love Twitterrific, even when it has been slow. Just felt like pointing that out. 
 6. Instagram did not routinely crash the way Twitterrific did, but it sure as hell was slow. 

Posted by Henrik on

Inga kommentarer

with permalink

I’ve got a new phone!!

R2D2 (iPhone 5s)iPhone 5s


R2D2 (iPhone 4)(iPhone 4 for comparison)

Posted by Henrik on

En kommentar

with permalink

It was a gift! (From me to me.)

It was a gift! (From me to me.)

Posted by api-poster on

with permalink

Idag kör vi fjärrproduktion i Mediehuset.

Idag kör vi fjärrproduktion i Mediehuset.

Posted by api-poster on

with permalink